Delavnice z eksotičnimi živalmi

Delavnice izvajamo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter izbiro tematike prilagodimo starosti udeležencev.

Tematike delavnic so naslednje:

  1.  Eksotične živali,
  2.  Spoznavanje različnih živali,
  3.  Odpravljanje predsodkov do živali,
  4.  Prazgodovina in dinozavri,
  5.  Čebele, čebelarstvo in čebelji izdelki.

Posebnost in poudarek pri naših delavnicah je v postopnosti spoznavanja živali, premagovanja strahu in vzgajanju spoštljivega odnosa do živih bitij. Naše živali so pod veterinarskim nadzorom in prijavljene na ARSO in UVHVVR. Lahko prinesemo različne eksotične živali kot so predvsem kače, kuščarji, pajki, želve, žabe ali žuželke ali sesalce kot so zajčki, miške, podgane itd.