Delavnice in naravoslovni dnevi z eksotičnimi živalmi

Delavnice izvajamo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter izbiro tematike prilagodimo starosti udeležencev.

Tematike delavnic ali naravoslovnih dni  so naslednje:

  1.  Eksotične živali,
  2.  Spoznavanje različnih živali,
  3.  Odpravljanje predsodkov do živali,
  4. Slovenske dvoživke in plazlci
  5. Biodiverziteta slovenske Obale, živali v morju
  6.  Prazgodovina in dinozavri,
  7. Glodalci in opazovanje vedenja
  8.  Čebele, čebelarstvo in čebelji izdelki.

Posebnost in poudarek pri naših delavnicah je v postopnosti spoznavanja živali, premagovanja strahu in vzgajanju spoštljivega odnosa do živih bitij. Naše živali so pod veterinarskim nadzorom in prijavljene na ARSO in UVHVVR. Lahko prinesemo različne eksotične živali kot so predvsem kače, kuščarji, pajki, želve, žabe ali žuželke ali sesalce kot so zajčki, miške, podgane itd.

Delavnice trajajo eno ali dve šolski uri. Naravoslovni dan traja štiri do pet šolskih ur, odvisno od individualnega dogovora šole. Pri naravoslovnem dnevu lahko potekajo dejavnosti vzporedno v dveh skupinah. Učenci prejmejo tudi delovne liste.